TUS Witten Stockum 1945 e.V.

Fußballjugend

Trainingszeiten


Trainingszeiten A-Jugend

Mittwoch
18:30 Uhr - 20:15 Uhr auf V3 und V4 - Rasen
Freitag
17:30 Uhr - 19:15 Uhr auf V3 und V4 - Kunstrasen

Trainingszeiten B-Jugend

Mittwoch
17:30 Uhr - 19:00 Uhr auf V3 und V4 - Kunstrasen
Freitag
17:30 Uhr - 19:00 Uhr auf V3 und V4 - Kunstrasen

Trainingszeiten C-Jugend

Dienstag
17:30 Uhr - 19:00 Uhr auf V1 und V2 - Rasen
Donnerstag
17:30 Uhr - 19:00 Uhr auf V1 und V2 - Kunstrasen

Trainingszeiten D-Jugend

Trainingszeiten D1-Junioren

Dienstag
17:30 Uhr - 19:00 Uhr auf V1 und V2 - Kunstrasen
Freitag
17:15 Uhr - 18:45 Uhr auf V3 und V4 - Rasen

Trainingszeiten D2-Junioren

Dienstag
17:15 Uhr - 18:45 Uhr auf V3 und V4 - Rasen
Donnerstag
17:15 Uhr - 18:45 Uhr auf V1 und V2 - Rasen

Trainingszeiten E-Jugend

Trainingszeiten E1-Junioren
Mittwoch
17:00 - 18:30Uhr auf V3 und V4 - Rasen
Freitag
16:00 - 17:30 Uhr auf V1 und V2 - Kunstrasen

Trainingszeiten E2-Junioren
Mittwoch
17:00 Uhr - 18:30 Uhr auf V3 und V4 - Rasen
Freitag
16:00 - 17:30 Uhr auf V3 und V4 - Kunstrasen

Trainingszeiten F-Jugend

Trainingszeiten F1-Junioren

Mittwoch
17:00 - 18:15 Uhr auf V1 und V2 - Kunstrasen
Freitag
17:00 - 18:15 Uhr auf V1 und V2 - Rasen

Trainingszeiten F2-Junioren

Mittwoch
16:15 - 17:30 Uhr auf V3 und V4 - Kunstrasen
Freitag
15:45 - 17:00 Uhr auf V3 und V4 - Rasen

 

Trainingszeiten G-Jugend

Trainingszeiten G1-Junioren

Mittwoch
16:15 Uhr - 17:30 Uhr auf V1 und V2 - Kunstrasen
Freitag
15:45 Uhr - 17:00 Uhr auf V1 und V2 - Rasen

Trainingszeiten Torwarttraining

Torwarttraining D- und E-Jugend

Montag, 18:30 Uhr - 18:30 Uhr auf V1 und V2 - Naturrasen

Torwarttraining B- und C-Jugend

Montag, 18:30 Uhr - 19:30 Uhr auf V1 und V2 - Naturrasen